Reklama

agradacja

podwyższanie poziomu powierzchni terenu wskutek pionowego przyrostu osadów ( akumulacja) wśrodowisku rzecznym lub morskim. A. wdolinie rzecznej jest rezultatem niezdolności rzeki do dalszego transportu swojego rumowiska, wzwiązku ze zmniejszeniem prędkości lub ilości wody, wzrostem ilości rumowiska lub zmniejszeniem spadku podłużnego rzeki. A. może być też wywołana bezpośrednio przez człowieka przez budowę zapór. Wrezultacie przemiennej wczasie a. i erozji powstają terasy rzeczne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama