agrocenoza

zespół roślin izwierząt żyjących na polu, ukształtowany wwyniku działalności gospodarczej człowieka wokreślonym środowisku upraw rolniczych. Tworzenie a. ma na celu uzyskanie maksymalnego plonu poprzez zwiększenie jego odporności (np. wstosunku do monokultury) oraz produktywności, którą zwiększa właściwe sąsiedztwo roślin.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama