Reklama

Ahaggar

masyw górski wśrodk. części Sahary, na terytorium Algierii; wys. do 3003 m n.p.m. Geologicznie stanowi tarczę na platformie afrykańskiej, zbudowaną złupków krystalicznych, gnejsów ikwarcytów. Wypiętrzaniu masywu wtrzeciorzędzie towarzyszył silny wulkanizm; jego pozostałością są liczne wzniesienia neków zbardzo dobrze odsłoniętym ciosem kolumnowym. Klimat zwrotnikowy, kontynentalny, skrajnie suchy (do 50 mm opadu rocznie); skąpa roślinność sucholubna. Hodowla wielbłądów, owiec, kóz; upodnóża A. przebiega droga transsaharyjska zAlgierii do Nigru, ograniczone znaczenie turystyczne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama