Reklama

aklimatyzacja

proces dostosowania organizmu żywego do zmienionych warunków klimatycznych, zwykle związany ze zmianą wysokości n.p.m. lub temperatur ekstremalnych; na ogół wiąże się ze znaczącymi efektami fizjologicznymi worganizmie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama