Reklama

aktualizm geologiczny

zasada wpostępowaniu badawczym wnaukach oZiemi, zakładająca, że wprzeszłości geologicznej działały te same procesy, co obecnie, iprowadziły do powstania takich samych form iosadów. Zgodnie zzasadą a. g. przebieg dawnych procesów geologicznych jesteśmy wstanie odtworzyć wwyniku obserwacji procesów współczesnych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama