aktynometria

dział meteorologii zajmujący się pomiarami promieniowania słonecznego idługofalowego promieniowania cieplnego powierzchni Ziemi iatmosfery.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama