Akwitański, Basen

(Nizina Akwitańska)

nizina wpd.-zach. Francji, pomiędzy Pirenejami iMasywem Centralnym. Zbudowana głównie ze skał osadowych mezozoiczno-trzeciorzędowych; upodnóża Pirenejów potężne stożki napływowe, nad Zat. Biskajską wysokie wały wydmowe (ponad 100 m wys.). Klimat umiarkowany ciepły, morski. Obszar rolniczy, popularny region turystyczny.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama