Reklama

albedo

współczynnik odbicia, czyli stosunek natężenia promieniowania odbitego do promieniowania padającego; ilustruje zdolność powierzchni naturalnych i sztucznych do odbijania promieniowania słonecznego w zakresie fal krótkich (0,15-3,0 μm); zazwyczaj przedstawiany w procentach. Średnie albedo Ziemi wynosi 34% i jest bardzo różne dla różnych powierzchni np. świeżego śniegu 85%, łąki 25%, betonu ok. 25%, ciemnej i wilgotnej gleby 3%, wody morskiej (przy dużej wysokości Słońca nad horyzontem) 5%.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama