Reklama

Alpy

łańcuch górski wpd. Europie, najwyższe góry na kontynencie (Mont Blanc - 4807 m n.p.m.); ciągną się łukiem od M. Śródziemnego na pd.-zach. po dolinę Dunaju wokolicach Wiednia na pn.-wsch.; dł. ok. 1200 km, szer. 150-250 km. Główny podział na wyższe A. Zachodnie (zach. Włochy, Francja, Szwajcaria) iniższe, bardziej rozczłonkowane dolinami rzecznymi A. Wschodnie (wsch. Włochy, Austria, Niemcy, Słowenia). A. powstały worogenezie alpejskiej, składają się zpłaszczowin, są otoczone przez zapadliska przedgórskie typu molasy. Krajobraz wysokogórski, lodowce górskie (łącznie ok. 4000 km2 pow.), liczne formy polodowcowe zplejstocenu, intensywne ruchy masowe na stokach, liczne głębokie jaskinie krasowe. A. stanowią granicę klimatyczną między strefą umiarkowaną ipodzwrotnikową, granica wiecznego śniegu na wys. 2500-3200 m n.p.m. Piętrowy układ roślinności, źródła m.in. Rodanu, Padu iRenu. A. są łatwo dostępne komunikacyjnie (liczne drogi ilinie kolejowe przecinające góry, częściowo wtunelach), są wielkim ośrodkiem turystycznym, zwłaszcza sportów zimowych (Innsbruck, St. Moritz, Chamonix, Albertville, Cortina d'Ampezzo); szereg parków narodowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama