Reklama

Alpy Australijskie

najwyższa część Wielkich Gór Wododziałowych, położona wpd.-wsch. Australii; wys. do 2228 m n.p.m. (Góra Kościuszki). Zbudowane zgranitów, łupków, kwarcytów iwapieni; zrównane wierzchowiny rozcięte głębokimi dolinami, formy polodowcowe. Region turystyczny, Park Narodowy Kościuszki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama