Reklama

alternatywne źródła energii

nośniki energii nie zaliczane do paliw konwencjonalnych. Cechą charakterystyczną jest ich odnawialność. Zaliczamy tutaj energetykę słoneczną, energetyką wiatrową, energetykę geotermiczną, energetykę pływów morskich iwykorzystanie biogazu.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama