Reklama

andezyt

skała magmowa wylewna lub subwulkaniczna, będąca wylewnym odpowiednikiem diorytu. Charakteryzuje się szarą lub ciemnoszarą barwą, posiada strukturę porfirową. Głównymi minerałami skałotwórczymi są plagioklazy sodowe, amfibole lub pirokseny. A. jest bardzo rozpowszechnioną skałą wylewną ipod tym względem ustępuje tylko bazaltom. Największym skupiskiem a. na świecie jest tzw. linia andezytowa - wulkaniczny pas wokółpacyficzny, wyznaczający granicę między oceanem akontynentami. WPolsce a. występują wzdłuż północnej granicy Pienin (rejon Czorsztyna iSzczawnicy) ipochodzą ze środkowego trzeciorzędu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama