Reklama

aneroid

przyrząd meteorologiczny do pomiaru wielkości ciśnienia atmosferycznego. Składa się zpłaskiej pozbawionej powietrza pofałdowanej puszki (czasem zkilku puszek), wykonanej zcienkiej isprężystej blachy, zmieniającej wpewnym zakresie swoją objętość pod wpływem zewnętrznych zmian ciśnienia atmosferycznego; deformacje puszki przenoszone są poprzez system dźwigni na wskazówkę umieszczoną na tle skali opisanej wjednostkach ciśnienia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama