Reklama

Appalachy

pasmo górskie we wsch. części USA; dł. 3300 km, szer. 300-550 km, najwyższy szczyt Mitchell (2037 m n.p.m.). Zbudowane ze skał osadowych prekambru ipaleozoiku, częściowo zmetamorfizowanych, wielokrotnie fałdowane, liczne intruzje granitowe. Dzielą się na A. Północne ocharakterze wyżynnym zpasmami twardzieli (na pn. od rzek Hudson iMohawk) iA. Południowe, złożone zrównoległych łańcuchów górskich, oddzielonych głębokimi dolinami rzecznymi. Klimat górski umiarkowany do podzwrotnikowego, roczna suma opadów do 2000 mm; obszar wznacznej mierze zalesiony. Wdolinach liczne elektrownie wodne; wydobycie węgla kamiennego, rud żelaza, cynku, azbestu. Park narodowy Great Smoky Mountains wczęści pd.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama