Reklama

Argentyna

(Republika Argentyńska)

państwo wpd. części Ameryki Pd., pow. 2766,9 tys. km2, 34,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wBuenos Aires. Główne regiony kraju to rozciągnięte południkowo Andy wczęści zachodniej, Nizina La Platy wczęści środkowej iwsch. oraz Wyżyna Patagońska na pd.-wsch. Kraj na średnim poziomie rozwoju gospodarczego, zproduktem narodowym brutto 7,9tys. $/osobę (1994). Poważnym problemem jest bardzo wysokie zadłużenie wynoszące 74,5mld $ (jedno znajwyższych na świecie wprzeliczeniu na 1 mieszkańca). Cechą rolnictwa A., które ma duże znaczenie wgospodarce kraju, jest nastawienie na hodowlę idrugorzędna rola produkcji roślinnej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama