barchan

typ wydmy opółksiężycowatym zarysie podstawy iobniżonych ramionach wysuniętych zgodnie zdominującym kierunkiem wiatru przed centralną, najwyższą część (Rys. 76). B. najczęściej występują grupowo na terenach równinnych iszybko przemieszczają się. Typowe b. są niskie, do 10 m wys. Największe pola b. znane są zpustyń Kara-Kum, Gobi ipn. Sahary. Zob. też wydma sierpowata.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama