barograf

przyrząd meteorologiczny do rejestracji wielkości ciśnienia atmosferycznego. Składa się zkilku zblokowanych razem, pozbawionych powietrza, pofałdowanych puszek wykonanych zcienkiej isprężystej blachy, zmieniających wpewnym zakresie swoją objętość pod wpływem zewnętrznych zmian ciśnienia atmosferycznego; deformacje puszek przenoszone są poprzez system dźwigni na ramię zakończone piórkiem napełnionym tuszem, które opiera się obęben zegarowy znałożonym paskiem papieru znadrukowaną skalą opisaną wjednostkach ciśnienia. Na tym pasku (barogram) zapisywany jest przebieg ciśnienia wczasie. Zob. też aneroid.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama