Missisipi

rzeka wAmeryce Pn., wUSA; dł. wraz zMissouri 6420 km, pow. dorzecza 3,3 mln km2. Wypływa zjez. Itasca na zach. od Jez. Górnego, płynie przez Niz. Centralną, gdzie przyjmuje dużą ilość obfitych wwodę dopływów, m.in. Minnesota, Des Moines, Arkansas, Red inajdłuższy Missouri - dłuższy od rzeki głównej choć omniejszym przepływie (prawobrzeżne), oraz Chipewa, Wisconsin, Illinois iOhio (lewobrzeżne). Reżim wodny złożony, zpowodu licznych dopływów płynących wróżnych strefach klimatycznych; bardzo zmienne stany wód, częste katastrofalne powodzie. Ze względu na dużą zasobność wwodę wykorzystywana jako ważna droga wodna, żeglowna na długości ok. 3000 km, ado Nowego Orleanu dostępna dla statków oceanicznych; połączona kanałami irzekami zWielkimi Jeziorami (tzw. Illinois Waterway), uchodzi do Zat. Meksykańskiej wielką, szybko przyrastającą deltą otrzech głównych ramionach. M. ma również ogromną wartość hydroenergetyczną, szczególnie wgórnym biegu, także irygacyjną. Gł. miasta: Minneapolis, St Paul, St Louis, Memphis, Nowy Orlean.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama