niż baryczny

(cyklon)

rodzaj układu barycznego orozmiarach poziomych od setek do kilku tysięcy kilometrów, otoczony co najmniej jedną zamkniętą izobarą, wktórym najniższe ciśnienie atmosferyczne panuje wśrodku układu irośnie ku jego częściom zewnętrznym; na półkuli północnej ruch powietrza wpobliżu powierzchni Ziemi wn. b. odbywa się wokół środka układu wkierunku przeciwnym do wskazówek zegara ze składową skierowaną do wewnątrz (Rys. 7, 46); wn. b. występuje również konwergencja linii prądu iwznoszenie powietrza ku górze; n. b. pełnią ważną rolę wglobalnej wymianie ciepła, gdyż wich przedniej części (wschodniej) występuje adwekcja ciepłego powietrza zpd. ku pn., natomiast wczęści tylnej (zachodniej) spływ powietrza zimnego zpn. ku pd. Nazwa "cyklon" jest wzasadzie synonimem n. b., ale jest także czasem używana na oznaczenie cyklonu tropikalnego. Zob. też zatoka niskiego ciśnienia, bruzda niskiego ciśnienia, siodło baryczne, cyklogeneza, cykloliza.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama