Reklama

produkcja sprzedana

dotyczy całokształtu działalności podmiotu gospodarczego, tj.zarówno działalności przemysłowej jak inieprzemysłowej. P. s. przemysłu obejmuje: a) wartość sprzedanych wyrobów gotowych, półfabrykatów iczęści własnej produkcji; b) wartość robót iusług świadczonych odpłatnie; c)zryczałtowaną odpłatność agenta wprzypadku zawarcia umowy na warunkach zlecenia lub pełne przychody agenta wprzypadku zawarcia umowy agencyjnej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama