tabor

ogół środków przewozowych, na który składa się t. kolejowy - wagony, lokomotywy, tendry, oraz t. drogowy - wszelkie pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu pasażerów lub ładunków oraz pojazdy specjalne związane zbudową inaprawami dróg.

Reklama

Podobne hasła:

  • tabor, 1. typ obozu wojsk. występujący...
  • TABOR, (społ. 1)
  • TABOR, (społ. 2)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama