Tarymska, Kotlina

(Kaszgarska, Kotlina)

bezodpływowe obniżenie śródgórskie wcentralnej Azji odł. 1500 km iszer. do 600 km, pomiędzy górami Tien-szan, Pamir, Kunlun iAłtyn Tag; na terytorium Chin. Większą część zajmuje pustynia Takla Makan. Klimat kontynentalny, wybitnie suchy, zrocznymi opadami 5-100 mm; częste burze pyłowe. Osadnictwo tylko na obrzeżach kotliny; złoża rud cynku iołowiu, żelaza, ropy naftowej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama