Reklama

Reklama

źródło

naturalny punktowy wypływ wody podziemnej; ź. dzielą się wg położenia na grzbietowe, stokowe, dolinne, przykorytowe itp. Według siły powodującej wypływ dzielą się na ź. zstępujące, gdy jest to siła grawitacji, iź. wstępujące, kiedy przyczyną jest ciśnienie hydrostatyczne; wg cech skał wodonośnych na ź. szczelinowe, warstwowe, uskokowe, przelewowe, krasowe itp. Zob. też wyciek, wysięk, młaka.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama