Reklama

zrzut ciepłej wody

odprowadzenie ścieków opodwyższonej temperaturze, umownie czystych, powstałych np. przez użycie wód do celów chłodniczych wprocesach technologicznych. Nie wymagają oczyszczania wprzypadku odprowadzania ich do wód powierzchniowych wydzielonym systemem kanalizacji, natomiast mogą prowadzadzić do eutrofizacji zbiorników wodnych.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama