Reklama

zwietrzelina

materiał skalny będący produktem wietrzenia ipozostający wmiejscu swego powstania. Z. jest na ogół znacznie mniej zwięzła niż skała macierzysta, może też wykazywać wstosunku do niej znaczne zmiany wskładzie chemicznym imineralnym. Grubość z. wdanym miejscu zależy od stopnia podatności skały na wietrzenie, czynników klimatycznych, możliwości penetracji skały przez wodę iszybkości usuwania z. wskutek erozji i denudacji. Na obszarach tropikalnych grubość z. może przekraczać 100 m.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama