AGENCJA CELNA

jednostka organizacyjna uprawniona do dokonywania czynności celnych, np. badania towarów przywożonych lub wywożonych za granicę, ich przygotowania lub zgłoszenia do odpraw; ponosi pełną odpowiedzialność materialną przed urzędem celnym za nieterminowe lub nieprawidłowe wykonanie czynności, do których została upoważniona; w Polsce działalność a. c. reguluje kodeks celny.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama