AZJATYCKI BANK ROZWOJU

bank międzynar. utworzony 1965 w Manili (Filipiny) z inicjatywy Komisji Gosp. ONZ ds. Azji i Dalekiego Wschodu; dopuszcza udział państw z innych regionów; 1996 należały 33 państwa azjat. i 14 innych (m.in. USA, Francja, Niemcy, Kanada, W. Brytania); stawia sobie za cel przyspieszenie tempa rozwoju regionu; udziela pożyczek rządom, narodowym bankom, przedsiębiorstwom państwowym i prywatnym; siedziba w Manili.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama