BANK ODBUDOWY I ROZWOJU

Bank Światowy, International Bank for Reconstruction and Development

międzynarodowa instytucja finansowa utworzona w 1945 równocześnie z Międzynar. Funduszem Walutowym na konferencji ONZ w Bretton Woods, potocznie zwana Bankiem Światowym; skupia 184 państwa członkowskie (2005); dysponuje kapitałem 24,9 mld dol.; siedziba w Waszyngtonie. Przedsięwzięcia finansowane przez BOiR to gł. wielkie inwestycje w zakresie infrastruktury przemysłowej, niezbędne do zapoczątkowania rozwoju danego kraju; niezależnie od osoby inwestora, pożyczkobiorca musi przedstawić gwarancje władz publicznych swego kraju; wspiera też programy edukacyjne, walczy z ubóstwem, doradza rządom kierunek reform, opracowuje strategie rozwoju; ulubiony przedmiot ataków antyglobalistów; Polska należała do krajów założycielskich BOiR. (posiadała 125 spośród 100 tys. udziałów); 1952 wystąpiła z innymi krajami socjalistycznymi; 1986 ponownie przyjęta.

Reklama

Powiązane hasła:

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, ACHESON Dean Gooderham, MIĘDZYNARODOWY BANK ODBUDOWY I ROZWOJU, BANK ŚWIATOWY

i Rozwoju" target="_self" text="Międzynarodowy Bank Odbudowy

i Rozwoju"/>, (International Bank for...

 • MIĘDZYNARODOWY BANK ODBUDOWY I ROZWOJU, .
 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, , EBOR (ang. European...
 • Podobne hasła:

  Encyklopedia Internautica

  Reklama

  Reklama

  Reklama