CENTRALNY ZWIĄZEK POLSKIEGO PRZEMYSŁU, GÓRNICTWA, HANDLU I FINANSÓW "LEWIATAN"

naczelna organizacja związków i zrzeszeń gosp. w okresie międzywojennym, reprezentująca interesy wielkiego kapitału; utworzony 1919; wywierał znaczący wpływ na politykę państwa; wpływał na ceny żelaza i węgla, zabiegał o ulgi podatkowe, negocjował wysokość zarobków i czas pracy ze związkami zawodowymi; prezes A. Wierzbicki.

Reklama

Podobne hasła:

  • LEWIATAN, Centralny Związek Polskiego...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama