CRÉDIT LYONNAIS

jeden z trzech państwowych depozytowych banków Francji; zał. 1853 w Lyonie, ob. siedziba w Paryżu; 1800 filii, m.in. w Afryce, Ameryce Łac., Azji Środkowo-Wsch. i USA.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama