EKOFUNDUSZ

powołany w 1992 przez ministra finansów fundusz mający zarządzać środkami pochodzącymi z tzw. ekokonwersji długu pol. w Klubie Paryskim (10% wartości spłat przeznaczane jest na ochronę środowiska); dofinansowuje projekty w 5 priorytetowych dziedzinach – ochrony powietrza, wód, klimatu, przyrody i gospodarki odpadami (rocznie wspiera do 150 projektów); struktura E. to Rada (wyznacza kierunki działalności, zatwierdza roczny plan finansowy i pomoc przyznawaną projektom), Zarząd (reprezentuje E. na zewn.) i Biuro (obsługa merytoryczna i finansowa).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama