EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

instytucja finansowa UE należąca do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC); powstał 1 VI 1998, siedziba we Frankfurcie nad Menem; do zadań EBC należy emisja euro, przeprowadzanie operacji dewizowych oraz prowadzenie polityki monetarnej w strefie euro (dba o utrzymanie stabilności cen); strukturę EBC tworzy Zarząd (w jej składzie: prezes, wiceprezes i 4 członków), Rada Prezesów (główny organ decyzyjny, w jej skład wchodzi 6 członków zarządu oraz prezesi narodowych banków centralnych państw tworzących strefę euro) i Rada Ogólna (organ tymczasowy – składa się z prezesa i wiceprezesa EBC oraz prezesów wszystkich banków centralnych UE, ma rację bytu dopóty, dopóki wszyscy członkowie UE nie przystąpią do strefy euro).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama