EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

bank Wspólnoty Europejskiej, utworzony 1958 w Luksemburgu z zadaniem finansowania projektów inwestycyjnych przyczyniających się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty Eur., zwłaszcza regionów słabiej rozwiniętych; nie kieruje się korzyściami finansowymi, z reguły udziela pożyczek i gwarancji do 50% kosztów przedsięwzięcia; wspiera również państwa spoza Wspólnoty, współfinansuje m.in. program ochrony środowiska w basenie M.Śródziemnego; na czele Rada Gubernatorów; od 1990 Polska obok 10 innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej może korzystać z kredytów EBI.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama