EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH

działający w ramach UE system składający się z EBC (jako centralnej jednostki) i narodowych banków centralnych wszystkich krajów członkowskich UE; powołany na mocy traktatu z Maastricht zaczął działać 1 VI 1998; jego podstawowym celem jest utrzymanie stabilności cen oraz wspieranie polityki gospodarczej UE; do jego zadań należy określanie polityki walutowej UE, gromadzenie oficjalnych rezerw dewizowych państw członkowskich i przeprowadzanie operacji dewizowych, wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama