EUROSTAT

Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, z siedzibą w Luksemburgu, zał. 1953 przy Eur. Wspólnocie Węgla i Stali; opracowuje analizy i prognozy, współpracuje z urzędami statystycznymi różnych krajów, gromadzi dane dostarczane przez państwa Wspólnoty, przetwarza je i ujednolica, umożliwiając porównania; sporządza raporty dotyczące stanu poszczególnych dziedzin życia w krajach Wspólnoty, np. handlu, przemysłu, edukacji, demografii, zdrowia itp.; nadzoruje narodowe spisy powszechne; monitoruje spełnianie przez państwa UE zobowiązań wynikających z podpisanych traktatów; zatrudnia ponad 7 tys. osób; Polska podpisała deklarację o współpracy 1990.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama