FUNDUSZ INWESTYCYJNY

fundusz powierniczy

w potocznym rozumieniu instytucja finansowa zajmująca się gromadzeniem środków pieniężnych indywidualnych inwestorów w celu pomnażania ich wartości poprzez inwestowanie na rynkach finansowych i kapitałowych. Do zarządzania środkami zgromadzonymi w f.i. upoważnione jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych, będące wyspecjalizowaną instytucją finansową. W zależności od dostępności uczestnictwa w funduszu dla nowych członków i zbywalności tego uczestnictwa występują f.i. otwarte, specjalistyczne otwarte, zamknięte i mieszane. Rozróżnia się również f.i. ze względu na rodzaj i miejsca dokonywanych inwestycji. Do najpowszechniej spotykanych należą f.i. akcji, papierów dłużnych, indeksowe, rynku pieniężnego, branżowe (wysokich technologii, biotechnologii, komunikacyjne itd.), metali szlachetnych, rynków wschodzących i inne. Na ogół klienci wg aktualnej ceny wykupują tzw. jednostki uczestnictwa, mogą je także w dowolnym momencie zbyć; w przeciwieństwie do banków, które z góry określają oprocentowanie lokat, zyski klientów f.i. zależą od kursu jednostek uczestnictwa, a ten od struktury i trafności lokat dokonanych przez f.i.; najw. f.i. na świecie to amer. Fidelity Magellan, Merill Lynch i Vanguard; w Polsce działają m.in. f.i. Pioneer, Korona, Skarbiec.

Reklama

Powiązane hasła:

FUNDUSZ POWIERNICZY, NARODOWE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama