FUNDUSZ WALUTOWY

MIĘDZYNARODOWY F.W., ang. International Monetary Fund

wyspecjalizowana organizacja ONZ, powołana 1944 wraz z Międzynar. Bankiem Odbudowy i Rozwoju na konferencji w Bretton Woods; działa od 1947, sprawuje kontrolę nad polityką walutową państw członkowskich, udziela pomocy finansowej w razie kłopotów z bilansem płatniczym, udostępnia kredyty i technologię know-how krajom pogrążonym w kryzysie; liczy 184 państwa członkowskie (2006); dysponuje środkami rzędu setek mld dol. rocznie (2005 - 308,9 mld dol.); ; Polska jest czł. od 1986.

Reklama

Powiązane hasła:

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY, ŚWIETLICKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama