KASA ROLNICZYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

KRUS

instytucja powołana na mocy ustawy z 20 XII 1990 do ubezpieczenia społecznego rolników i ich rodzin; obejmuje ok. 4,5 mln osób utrzymujących się z rolnictwa; wypłaca rocznie ponad 1,7 mln rent i emerytur, w zaledwie 10% finansowanych ze składek ubezpieczonych, ustalonych ustawowo dla wszystkich jednakowo (168 zł) niezależnie od poziomu dochodów; pozostałą część, ok. 15 mld zł rocznie, dopłaca budżet; wszelkie próby zreformowania systemu paraliżowane przez partie chłopskie.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama