KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA

powołana 1992 dla usprawnienia rozliczeń i wymiany dokumentów między bankami; informacje przekazuje się przez sieć Telebank.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama