NARODOWE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

NFI

utworzone 1995 przez Skarb Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji; każdy Fundusz ma charakter spółki akcyjnej zarządzającej kilkudziesięciu dawnymi przedsiębiorstwami państwowymi, przekształconymi wcześniej w spółki Skarbu Państwa; łącznie przekazano Funduszom 512 spółek, w tym 40% deficytowych; celem NFI miała być szybka i efektywna restrukturyzacja majątku połączonych spółek z równoczesnym udostępnieniem części majątku nar. obywatelom, którzy wcześniej wykupili tzw. świadectwa udziałowe (które mogły być zamieniane na pakiet akcji zawierający po jednym udziale w każdym z 15 utworzonych NFI); zarządzanie Funduszami powierzono specjalistycznym, gł. zagranicznym konsorcjom; po 7 latach istnienia NFI (wg raportu NIK z 2002) tylko 206 spółek znalazło inwestora strategicznego, 74 zbankrutowały, zarządy Funduszy upolityczniono, kadrę nadmiernie uposażono.

Reklama

Powiązane hasła:

POWSZECHNE UWŁASZCZENIE, NFI, PROGRAM POWSZECHNEJ PRYWATYZACJI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama