NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

utworzony 1989 w miejsce dawnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; dzieli się na część centralną (60% środków) i terenową (40%), pozostającą w dyspozycji Funduszy Wojewódzkich; dochody pochodzą z kar za zanieczyszczanie środowiska, z udziału w spółkach, emisji obligacji, darowizn itp.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama