POCZTOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI

państwowa instytucja bankowa zał. 1919 w Warszawie, gromadząca oszczędności pieniężne i upowszechniająca obrót bezgotówkowy; uzyskane środki pieniężne lokowała w papierach wartościowych; 1929 powołała Bank Polska Kasa Opieki S.A.; 1950 rozwiązana, agendy przejęła Powszechna Kasa Oszczędności.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama