ROCKEFELLERA FUNDACJA

fundacja zał. 1913 w Nowym Jorku przez J.D. Rockefellera; kapitał założycielski 500 mln dolarów; cele: wspieranie rozwoju nauki (gł. w dziedzinie ochrony zdrowia i środowiska) poprzez organizację sympozjów i konferencji oraz przyznawanie stypendiów (rocznie blisko 1000).

Reklama

Powiązane hasła:

BORLAUG Norman Ernest, ROCKEFELLEROWIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama