SYNDYKAT

konsorcjum, rodzaj spółki okolicznościowej, powoływanej do życia na krótki okres jako organizacja przedsiębiorców, w celu przeprowadzenia ustalonych operacji handlowych, bankowych lub pieniężnych (np. emisja akcji, obligacji), wymagająca nakładów kapitałowych przekraczających możliwości poszczególnych przedsiębiorców; s. stanowi organizację kartelową.

Reklama

Powiązane hasła:

JANATA, MONOPOL

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama