TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I ASEKURACJI "WARTA"

Spółka Akcyjna

założony 1920 w Poznaniu polski zakład ubezpieczeń, od 1946 w Warszawie; gł. udziałowcem jest Skarb Państwa; do 1959 (jako Tow. Reasekuracyjne "Warta" S.A.) prowadziło tylko reasekuracje, później także ubezpieczenia morskie, lotnicze, handlu zagr. i turystyki zagranicznej, a od 1990 wszelkie ubezpieczenia (z wyjątkiem na życie), reasekurację i retrocesję ubezpieczeń krajowych i zagranicznych; oddziały w kraju i za granicą (w Londynie, Nowym Jorku i in.).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama