TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

przedsiębiorstwo świadczące usługi ubezpieczeniowe w zakresie życia, zdrowia, ochrony majątku, transportu, obiektów przemysłowych i komunalnych, budynków publicznych i prywatnych, dzieł sztuki itp.; w Polsce działalność t.u. dokonuje się na podstawie zezwolenia ministra finansów, dopuszczone są również towarzystwa z udziałem kapitału zagranicznego; do najw. t.u. z polskich należą PZU S.A., PZU "Życie" SA, Tow. Ubezpieczeń i Reasekuracji , Tow. Ubezpieczeń na Zycie "Polisa-Życie" S.A.; z zagr. - Commercial Union, Amplico Life.

Reklama

Powiązane hasła:

BROKER, AUTOCASCO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama