TRYBUNAŁ SKARBOWY KORONNY

zw. też Radomskim

w Polsce przedrozbiorowej trybunał sprawujący orzecznictwo w kwestiach skarbowych i kontrolę wydatków skarbu publicznego; siedziba w Radomiu; rozpatrywano m.in. skargi na poborców podatkowych, spory z podskarbim, w ostatnim okresie wszystkie kwestie związane ze skarbem państwa (od połowy XVII w., gdy doszły sprawy wojskowe, w skład trybunałów zaczęli też wchodzić wojskowi deputaci); po 1717 (reforma skarbowości) instytucja stała; 1764 kompetencje T.S. przejęły komisje skarbowe.

Reklama

Powiązane hasła:

TRYBUNAŁ RADOMSKI, KOMISJA RADOMSKA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama