UBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA

instytucja ubezpieczeń społecznych w Polsce powołana 1934 w miejsce Kasy Chorych; nadzór nad działalnością U.S. sprawował Zakład Ubezpieczeń Społecznych; U.S. miała zapewnić bezpłatne lecznictwo ubezpieczonym osobom pracującym oraz członkom ich rodzin; nie zapewniała jednak bezpłatnej opieki lekarskiej większości robotników rolnych; świadczenia obejmowały bezpłatną pomoc lekarską (szpitalną i ambulatoryjną), dopłatę do leków, a pracownikom fizycznym zapewniały zwrot części wynagrodzenia za okres choroby i niezdolności do pracy oraz rentę od ZUS w razie nabycia inwalidztwa; 1951 funkcje U.S. przejął Zakład Lecznictwa Pracowniczego, wchodzący w skład państwowej służby zdrowia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama