URZĄD CELNY

organ administracji państwowej zajmujący się kontrolą przepływu towarów i transferu gotówki przez granicę; ustanowiony dla dopilnowania przestrzegania przepisów dotyczących wymiany handlowej z zagranicą oraz dla pobierania opłat, którymi obłożony jest import lub wywóz niektórych towarów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama