BAŃKA SPEKULACYJNA

w ekonomii wzrost ceny jakiegoś dobra (np. surowców, papierów wartościowych) znacznie ponad jego realną wartość, zjawisko często generowane głównie działaniami o charakterze spekulacyjnym; pęknięcie bańki spekulacyjnej (polegające na urealnieniu cen dóbr, jakimi spekulowano) wywołuje kryzys gospodarczy; bańki spekulacyjne nie są wynalazkiem nowym: znał je świat antyku, a w XVII w. spekulacje związane z cebulkami tulipanów, a następnie krach na tym rynku, zachwiały gospodarką Holandii; u progu XXI w. pękła bańka związana z rynkiem nowych technologii, a w 2008 załamanie się cen nieruchomości w USA stało się bezpośrednią przyczyną głębokiego, ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama